ข่าว

April 19, 2022

ความสำคัญของท่อทองแดงแม่พิมพ์ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตการหล่อแบบต่อเนื่องบางคนบอกว่ามันคือ "หัวใจ" ของการหล่อแบบต่อเนื่อง และบางคนบอกว่ามันคือ "หัว" ของเครื่องหล่อแบบต่อเนื่องความสำคัญของมันไปโดยไม่บอกกล่าวอย่างแท้จริง.แม่พิมพ์เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นแม่พิมพ์ของเหล็กหลอมเหลวในระหว่างการแข็งตัว ซึ่งนำความร้อนของเหล็กหลอมเหลวออกไปทางน้ำที่ไหลนอกจากนี้ยังสามารถชำระสิ่งเจือปนในเหล็กหลอมเหลวให้บริสุทธิ์ได้ดังนั้น แม่พิมพ์หล่อแบบต่อเนื่องจึงมีบทบาทที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบหลักคุณภาพของแม่พิมพ์กำหนดความเร็วในการหล่อ คุณภาพของเหล็กแท่ง ในแม่พิมพ์ ส่วน "แกน" นี้มีส่วน "แกน" มากกว่านั่นคือ -- ท่อทองแดงตกผลึกเป็นหัวใจของดวงใจนักแคสเตอร์ตัวจริง

 

ลักษณะของท่อทองแดงตกผลึก:
1. การนำความร้อนที่ดี อุณหภูมิการตกผลึกสูง
2. ทนต่อความล้าจากความร้อนมีความแข็งแรงสูง
3. ทนทานต่อการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนาน
4. ต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีและการกัดเซาะของความร้อน

รายละเอียดการติดต่อ